Τι είναι η Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας;

Ετυμολογικός Ορισμός της λέξης “συμβουλευτική”: Ο όρος συμβουλευτική προέρχεται ετυμολογικά από την πρόθεση συν (μαζί, με) και το ουσιαστικό βουλή (σκέψη, απόφαση) ή το ρήμα βουλεύομαι (σκέφτομαι, κάνω σχέδια ή αποφασίζω μετά από σύσκεψη με άλλο πρόσωπο, δηλαδή συσκέπτομαι (Μπαμπινώτης 2002). Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει οποιαδήποτε διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο βοηθιέται μέσα από τη συζήτηση, να ξεκαθαρίσει σκέψεις, να ξεπεράσει δυσκολίες και να μάθει περισσότερα για τον εαυτό του.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας: Η «Συμβουλευτική ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική και διαπροσωπική λειτουργικότητα, εστιάζοντας σε συναισθηματικές, κοινωνικές, επαγγελματικές, εκπαιδευτικές, αναπτυξιακές, καθώς και ανησυχίες που συνδέονται με την υγεία. Επικεντρώνεται σε ομαλά και συνήθη αναπτυξιακά ζητήματα αλλά και σε δυσλειτουργικά και ασυνήθη, που σχετίζονται με την ατομική, οικογενειακή, ομαδική ή οργανωτική ανθρώπινη εμπειρία. Η επιστήμη της Συμβουλευτικής ασχολείται με την αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του ανθρώπου και την προώθηση της αυτογνωσίας του. Η αυτογνωσία αυτή βοηθά στην καλύτερη χρήση των αποθεμάτων και των ικανοτήτων που διαθέτει το άτομο για να φτάσει στην αυτοπραγμάτωσή του. Η Συμβουλευτική έχει ως στόχο να βοηθήσει το άτομο να αναπτύξει τις εσωτερικές του δυνάμεις και δυνατότητες στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ξεκίνησε ως η ανθρώπινη ανάγκη προσφοράς βοήθειας στα άτομα του περιβάλλοντός μας που τη χρειάζονταν. Εξελίχθηκε σε ειδίκευση της επιστήμης της ψυχολογίας για να είναι περισσότερο αποτελεσματική και να μειώνει τα περιθώρια λαθών που γίνονται από άγνοια και κακούς χειρισμούς. Αυτό σημαίνει ότι έχει δική της φιλοσοφία, ειδικούς κανόνες, μεθόδους και τεχνικές και ασκείται από υψηλού επιπέδου εκπαιδευμένους συμβούλους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διατροφικά προβλήματα

Διαπροσωπικές σχέσεις

Πένθος – Θλίψη

Δεξιότητες επικοινωνίας

Συμβουλευτική σε θεματα υγείας

Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες

Διαχείριση και επιλυση προβληματων

Φοβίες, Διεκδίκησή και Όρια

Άγχος-Κρίσεις Πανικού

Συμβουλευτική γονέων

Συμβουλευτική για εργασιακά θέματα

Mindfulness